İnsan Kaynakları

Vural Group, insan kaynakları politikası olarak şu prensipleri benimsemektedir:

  1. Çalışan Memnuniyeti ve İyi İşyeri Kültürü: Vural Group, çalışan memnuniyetini ön planda tutar ve iyi bir işyeri kültürünün oluşturulmasına öncelik verir. Çalışanların işlerini keyifle yapmaları ve kendilerini geliştirmeleri için gerekli ortamı sağlamak amacıyla çaba gösterir.

  2. Adil İstihdam İlkeleri: Vural Group, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve adil işe alım, terfi, ödeme ve işten çıkarma politikaları uygular. İşe alımlarda yetenek, tecrübe ve uygunluk esas alınır, cinsiyet, ırk, din, yaş veya diğer kişisel özellikler dikkate alınmaz.

  3. Çalışan Gelişimi ve Eğitim: Şirket, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunar. Çalışanların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamak için eğitim programları düzenlenir ve kariyer planlaması yapılır.

  4. Performansa Dayalı Değerlendirme ve Ödüllendirme: Performansın değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi, çalışanların motivasyonunu artırmak ve şirketin hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla önemlidir. Vural Group, adil ve şeffaf bir performans değerlendirme sistemi uygular ve başarılı çalışanları teşvik etmek için çeşitli ödüllendirme mekanizmaları kullanır.

  5. İletişim ve Katılım: Şirket içi iletişimin güçlendirilmesi ve çalışanların katılımının teşvik edilmesi, Vural Group’un öncelikli hedeflerindendir. Çalışanlarla düzenli olarak iletişim kurulur, geri bildirim alınır ve çalışanların fikirleri ve önerileri değerlendirilir.

  6. Güvenlik ve Sağlık: Vural Group, çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak için gerekli önlemleri alır ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli eğitimler düzenler. Çalışma ortamının güvenliği ve sağlığına öncelik verilir ve bu konuda yasal düzenlemelere tam uyum sağlanır.

Vural Group, insan kaynakları politikasıyla çalışanların memnuniyetini ve iş performansını artırmayı, adil bir çalışma ortamı oluşturmayı ve şirketin başarılı bir şekilde büyümesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu politikalar, şirketin değerlerine ve hedeflerine uygun olarak sürekli gözden geçirilir ve güncellenir.

CV’NİZİ MAİL ADRESİMİZE İLETİNİZ